А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Гідність - зварювання

Переваги зварювання методом Ігнатьєва полягають в однорідності з'єднання по всій зварюваної поверхні і в можливості використовувати машини порівняно невеликої потужності для зварювання заготовок з великою площею перерізу...Гідність - підручник

Гідності підручника Г. Г. Шлегеля полягають у тому, що при короткому викладі основ мікробіології автор зумів показати все розмаїття і важливість цієї науки...Газова лампа

Газові лампи з погляду створюваних перешкод і способів їх придушення подібні люмінесцентним. Відмінність полягає в тому, що вони харчуються від високовольтних трансформаторів напругою до 10 кВ і стовп іонізованого газу в них не гаснепротягом періоду змінного струму...Газове обладнання

Газове обладнання, в тому числі іноземного виробництва, в установленому законодавствомPРосійсько Федерації порядку повинно бути сертифіковано і мати дозвіл ДержнаглядохоронпраціPоссии до застосування...Газоповітряна регенерація

Газоповітряна регенерація зазвичай проводиться сумішшю інертного газу з повітрям при температурі до 530 С. Димові гази промиваються водою в скрубері-промивача і нейтралізуються содовим або лужним розчином...Газові кошти

Газові засоби застосовуються у вигляді чистих газів, сумішей газів або суміші газу з невеликими кількостями мастильно-ох-лаждающей рідини (газово-рідинна середа) або з частинками твердих мастильно-охолоджуючих засобів...Газовий мірник

Газовий мірник (мал. 122) призначений для витіснення суворо визначених об'ємних порцій газу, що подаються на вивіреному лічильник, при певному тиску і витраті...Газовий зразок

Газовий зразок для дослідження передається в запаяній скляній ампулі.

Пристосування для введення газового зразка в іонне джерело мас-спектрометра, що відповідає зазначеним вище умовам, і є напускною системою...Газовий резервуар

Газові резервуари або ємності використовуються для зберігання енергоносіїв - стисненого повітря або азоту, - які необхідні для роботи пневмосистем контрольно-вимірювальної і регулюючої апаратури, а також для створення інертнихподушок у вибухонебезпечних ємностях...Газовий фактор - пластова нафта

Газовий фактор пластової нафти являє собою відношення обсягу нафтового газу ОСPпластової нафти до обсягу (або масі - питома газовий фактор) утворилася дегазованої нафти...Газорідинна реакція

Газорідинні реакції, розглянуті в цій книзі, можуть протікати лише в міру абсорбції газу рідиною, яка пов'язана з дифузією газу в рідину від поверхні фазового розділу...Газонафтове нафтохімічне обладнання

Газонафтове і нафтохімічне устаткування характеризується великою різноманітністю її типів і нестійкою, швидкозростаючою номенклатурою, викликаної безперервним зміною оброблюваного ними сировини таздійснюваних технологічних процесів...Газоподібна рідка фаза

Газоподібні і рідкі фази утворюються в процесі випалу твердих матеріалів в результаті їх сублімації, дисоціації і плавлення...Газоподібний стан - речовина

Газоподібний стан речовини характеризується головним чином вельми малими молекулярними силами зчеплення, унаслідок чого газ прагне зайняти максимальний обсяг...Газоподібний зразок

Газоподібний зразок, який вводиться в початкову частину колонки, елюіруется вздовж колонки потоком газу-носія...Газопромислове обладнання

Газопромислове обладнання (шлейфи, теплообмінники, сепаратори) і НКТ можуть забиватися щільними опадами солей...Газорозрядний стабілізатор

Газорозрядний стабілізатор (стабілітрон) являє собою лампу з двома холодними електродами, заповнену аргоном або неоном...Газорозрядний стабілітрон

Газорозрядний стабілітрон - це двухелектродний прилад, в якому виникає несамостійний тліючий розряд в середовищі інертного газу при термоелектронної емісії катода...Газорізальних машина

Газорізальних машина Одеса (рис. 71) портального типу призначена для кисневого різання листів з низьковуглецевої сталі товщиною від 5 до 100 мм...Газотранспортна реакція

Газотранспортні реакції здійснюють методами запаяній амплітуди і відкритої труби. Для вирощування епітаксійних шарів кремнію найбільш широко застосовують метод відкритої труби...