А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фотоелектричний перетворювач

Фотоелектричні перетворювачі на основі гідрогенізованого аморфного кремнію в даний час широко використовуються в якості джерел енергії для калькуляторів, годинників, портативних радіо - ітелевізійних приймачів, магнітофонів...Фрактальний шум

Фрактальний шум: накопичені спостереження, Я 0.50. § р подовжені Н графік стає більш гладким і менш ЗАЗу-ньщ. При цьому збільшується розмах накопичених величин...Фракційне осадження

Фракційне осадження додаванням осадітеля може бути здійснено двома способами. За першим способом осадитель додають до розчину полімеру тільки до появи муті...Французькі правила

Французькі правила обумовлюють, що вимикач повинен при відповідно передбачених умовах відключати будь струм, менший номінальної відключає здібності...Французький лікар

Французький лікарPен Лазннек (1781 - 1826]винаходить стетоскоп, вставляється в одне вухо.

Французький лікар К - л о д Перро в Ю93 р...Фрикційна гвинтова преса

Фрикційні гвинтові преси застосовують для штампування дрібних поковок.

Фрикційний гвинтовий дводисковий прес...Фрикційний вал

Фрикційний вал 14 передає обертання, отримане ним від зубчастих коліс z 40 або z 57 на вал VII (див. рис. 111) за допомогою зубчастих коліс z 28 і z - 35 для здійснення або робочих подач, або швидких переміщень...Фронтальний опитування

Фронтальний опитування аж ніяк не виключає вирішення учнями задач біля дошки. Варто лише мати на увазі, що іноді темп вирішення задачі учням низький і треба або відразу ж викликати іншого учня, або, якщо викликаний все ж на правильномушляху, але просто вкрай повільно робить всі необхідні перетворення і обчислення, прискорити темп рішення відповідними підказками, роблять або учнями (з місця), або самим викладачем...Фундаментальна передумова

Фундаментальна передумова, що лежить в основі використання моделей ціноутворення опціонів, полягає в тому, що моделі дисконтованих грошових потоків мають тенденцію недооцінювати активи, що забезпечуютьвиплати по досягненні певних умов...Фундаментальне обмеження

Фундаментальні обмеження на роздільну здатність пов'язані з двома факторами[8.87, 8.89]: Бреггівського характером дифракції світла на об'ємною голограмі і кінцевої глибиною фокусування некогерентного зображення воб'ємі кристала...Функціональне обмеження

Функціональні обмеження М3 що накладаються на параметри проектів, являють собою умови зв'язку їх значень.

Функціональні обмеження ще більш зменшують обсяг допустимого підпростори проектування таускладнюють його форму...Фурменої пояс

Фурменої пояс складається з повітряної коробки, дросельних клапанів для регулювання повітря в першому ряду фурм, фурменних колін і сопів...Фахівці-аналітика

Фахівці-аналітики повинні самостійно проводити аналіз відповідно до стандартної методики, повідомляти про всі ті труднощі, особливо у відношенні недостатньо ясних місць інструкцій, наприклад, неясність може виникнутипри перекладі міжнародного стандарту на російську мову або внаслідок друкарської помилки...Фарбування - полум'я

Забарвлення полум'я - фіолетове, бб відкритті калію за забарвленням полум'я в присутності натрію зазначено в главі про останній...Фарбування - скло

Фарбування скла сульфідом заліза до деякої міри несподівано, так як сульфід заліза в колоїдної дисперсії коричнево-сірий...Фабричне

Фабричне простромили-во постійно видозмінюється відповідно з удосконаленням засобів праці.

Комісія охорони праці фабричного, заводського, місцевого (цехового) комітету створюється для широкого залучення членів профспілки до роботипо оздоровленню умов праці і до контролю над виконанням на підприємстві законів про охорону праці, правил і норм з техніки безпеки і промислової санітарії...Фаг - кишкова паличка

Фаги кишкових паличок як більш стійкі, ніж БГКП, до ряду фізико-хімічних впливів розглядаються як показники ентеровірусного забруднення водойм...Фаза - речовина

Фаза речовини вказана у другому стовпці; для чистих речовин вказано стан, для розчинів - розчинник. Тільки для двох перших і двох останніх стовпців пропуск означає, що написане вище поширюється і на наступнірядки...Фаза - впровадження

Фази впровадження утворюються тоді, коли в ці порожнечі потрапляють невеликі за розміром атоми, наприклад атоми водню...Фаза - газорозподіл - двигун

Фази газорозподілу двигунів; дані по куту повороту колінчастого валу, наведено в табл. 38 де введені такі позначення кутів: а - випередження відкриття впускного клапана;P- Запізнювання закриття випускного клапана; f - випередження відкриття випускного клапана; 8 - запізнювання закриття випускного клапана; ср - відкритого стану впускного клапана; - відкритого стану випускного клапана...