А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Функціональний стан - організм - людина

Функціональний стан організму людини, що визначає його загальну і професійну успішність в праці, перш за все залежить від показників серцево-судинної, нервової та дихальної систем іступеня фізичної працездатності...Функціональний резерв

Функціональний резерв - наявність в об'єкті функціональних можливостей понад мінімально необхідних для його функціонування...Футеровочні мат

Футеровочні мати повинні відповідати таким вимогам: мати довжину не менше довжини півкола перерізу трубопроводу; мати число прокладок під футеровочні матом не менше чотирьох; розміри прокладок на 100 - 200 мм по ширині ідовжині повинні перевищувати розміри футерувального мату і силового пояса...Фотометричне визначення - кальцій

Фотометричне визначення кальцію проводять по каліброване графіком, отриманим шляхом вимірювання оптичних густин еталонних розчинів у порівнянні з розчином реактиву, що не містить кальцію...Фотофізичних процесів

Фотофізичні процеси визначаються взаємним розташуванням енергетичних рівнів, що відповідають різним електронним станам молекули, і ймовірностями (або константами швидкостей) переходу молекули з одногостану в інший...Фотоелектричний перетворювач

Фотоелектричні перетворювачі на основі гідрогенізованого аморфного кремнію в даний час широко використовуються в якості джерел енергії для калькуляторів, годинників, портативних радіо - ітелевізійних приймачів, магнітофонів...Фрактальний шум

Фрактальний шум: накопичені спостереження, Я 0.50. § р подовжені Н графік стає більш гладким і менш ЗАЗу-ньщ. При цьому збільшується розмах накопичених величин...Фракційне осадження

Фракційне осадження додаванням осадітеля може бути здійснено двома способами. За першим способом осадитель додають до розчину полімеру тільки до появи муті...Французькі правила

Французькі правила обумовлюють, що вимикач повинен при відповідно передбачених умовах відключати будь струм, менший номінальної відключає здібності...Французький лікар

Французький лікарPен Лазннек (1781 - 1826]винаходить стетоскоп, вставляється в одне вухо.

Французький лікар К - л о д Перро в Ю93 р...Фрикційна гвинтова преса

Фрикційні гвинтові преси застосовують для штампування дрібних поковок.

Фрикційний гвинтовий дводисковий прес...Фрикційний вал

Фрикційний вал 14 передає обертання, отримане ним від зубчастих коліс z 40 або z 57 на вал VII (див. рис. 111) за допомогою зубчастих коліс z 28 і z - 35 для здійснення або робочих подач, або швидких переміщень...Фабричне

Фабричне простромили-во постійно видозмінюється відповідно з удосконаленням засобів праці.

Комісія охорони праці фабричного, заводського, місцевого (цехового) комітету створюється для широкого залучення членів профспілки до роботипо оздоровленню умов праці і до контролю над виконанням на підприємстві законів про охорону праці, правил і норм з техніки безпеки і промислової санітарії...Фаг - кишкова паличка

Фаги кишкових паличок як більш стійкі, ніж БГКП, до ряду фізико-хімічних впливів розглядаються як показники ентеровірусного забруднення водойм...Фаза - речовина

Фаза речовини вказана у другому стовпці; для чистих речовин вказано стан, для розчинів - розчинник. Тільки для двох перших і двох останніх стовпців пропуск означає, що написане вище поширюється і на наступнірядки...Фаза - впровадження

Фази впровадження утворюються тоді, коли в ці порожнечі потрапляють невеликі за розміром атоми, наприклад атоми водню...Фаза - газорозподіл - двигун

Фази газорозподілу двигунів; дані по куту повороту колінчастого валу, наведено в табл. 38 де введені такі позначення кутів: а - випередження відкриття впускного клапана;P- Запізнювання закриття випускного клапана; f - випередження відкриття випускного клапана; 8 - запізнювання закриття випускного клапана; ср - відкритого стану впускного клапана; - відкритого стану випускного клапана...Фаза - гідравлічний удар

Фаза гідравлічного удару (0 - це час, за який ударна хвиля рухається від крана до резервуару і повертається назад...Фаза - дія

Фаза дії згідно з ухваленим рішенням полягає в строгому виконанні плану коригуючих заходів, який повинен постійно дотримуватися і підлягає перевірці з боку аудиторів...Фаза - зрілість

Фази зрілості, яка характеризується максимальним обсягом виробництва і реалізації, новий продукт досягає в умовах, коли його основні параметри починають втрачати перспективи подальшого покращення...