А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Евакуаційна сходи

Евакуаційні сходи слід передбачати 3-го типу.

Евакуаційні сходи повинні забезпечувати також безперешкодний рух людей...Евтектичний аустеніт

Залежність складу евтектичного аустеніту від температури його освіти дозволяє скористатися методом аналізу внутрікристалічних ліквації в аустенітної матриці евтектичних колоній для непрямої оцінкивпливу легуючих елементів на зсув евтектичного температурного інтервалу і перевірки відповідних даних, отриманих іншими методами...Екваторіальна лінія

Екваторіальна лінія гіросфери повинна збігатися зі створом рисок, нанесених на вікнах стежить сфери, з точністю до 2 мм...Еквівалентна ємність

Еквівалентна ємність дорівнює сумі ємностей.

Еквівалентна ємність у цьому випадку дорівнює добутку ємностей конденсаторів, поділеній на їх суму...Еквівалентна матриця

Еквівалентні матриці визначають однакові ланцюжки елементарних ідеалів.

Еквівалентні матриці мають один і той же ранг; дві матриці розміру ТХП, що мають один і той же ранг, еквівалентні...Екологічний облік

Екологічний облік і аудит: Збірник статей.

Екологічний облік і аудит.

Екологічний облік і контроль динамічно розвиваються напрямки діяльності[2, 5], Що включають в себе фінансовий та управлінський облік,звітність за екологічними показниками та екологічний аудит...Екологічна освіта

Екологічна освіта сьогодні виступає найголовнішим чинником забезпечення екологічної безпекиPоссии. ВНЗ є важливою ланкою в системі безперервної екологічної освіти...Економічне життя - країна

Економічне життя країни була значною мірою паралізована.

Сьогоднішня політична і економічна життя країни дає яскравий приклад того, як, проголошуючи одні й ті ж цілі, різні лідери пропонують для їхдосягнення найсуперечливіші засоби і методи...Економічна культура

Економічна культура складається з культури підприємництва, господарювання, економічного партнерства, фінансового аналізу...Економічна обгрунтованість

Економічна обгрунтованість і доцільність іноді суперечать один одному. Наприклад, дані показують, що конторські витрати в більшій мірі залежать від коливань цін на електроенергію, ніж від кількостіоброблених документів...Економічний афект

Економічний афект від впровадження розробленого способу складає 6072% на f км, при етом афект його застосування гем вище, чим більше довжина і діаметр трубопроводу, що ремонтується...Елементарне спіновий збудження

Елементарні спінові збудження мають характер незалежних спінових хвиль, що утворюють ідеальний газ магнонов, який підпорядковується статистиці Бозе - Ейнштейна...Економічний союз

Економічний союз Бенілюкс): Митний союз (customs union), заснований спочатку Конвенцією 1932 р., підписаний в Вуха урядами Бельгії, Люксембургу та Нідерландів...Елементарний процесор

Елементарні процесори, або обробні еле - менти, як їх називають автори проекту Ілліак-IV, являють собою універсальні швидкодіючі ЕОМ зі своєю пам'яттю досить великого обсягу...Економічна єдність

Економічна єдність і рівність цих коефіцієнтів визначається обмеженістю капітальних вкладень (а в широкому сенсі, живої і матеріалізованої праці взагалі) як при розподілі їх між галузями народногогосподарства, так і при розподілі їх за часом виробництва...Експериментальна аеродинаміка

Експериментальна аеродинаміка викладає методи визначення характеристик реальних потоків повітря (швидкостей, тисків) і силового впливу цих потоків на поверхні прикордонних твердих тіл...Емпірична основа

Емпірична основа зазвичай дається у вигляді одного з принципів - Клаузіуса або Томсона.

Далі, емпірична основа економічної науки зовсім незадовільна...Експериментальна версія

Експериментальні версії діаграми стану Te-Zn, наведені в довідниках[X, Ш ], Характеризуються утворенням одного інтерметалічного з'єднання, ZnTe, плавкого конгруентно при 12392 С[/X]...Ендогенний процес

Ендогенні процеси протікають на значній глибині від поверхні землі при високих тисках і високих температурах і дають вивержені і метаморфічні гірські породи...Експериментальне обгрунтування

Експериментальне обгрунтування цих положень для розчинів високомолекулярних речовин полягає, насамперед, в доказі застосовності правила фаз, яке справедливо лише для термодинамічно рівноважнихсистем...