А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зовнішньополітична діяльність - радянська держава

Зовнішньополітична діяльність Радянської держави на всьому його історичному шляху є непорушним спочиває на принципах миру і мирного співіснування...Зовнішнє рішення

Зовнішнє рішення єдино, якщо його асимптотика в нулі (при r /L - 0) збігається з сингулярним рішенням, що задовольняє додатковим фізичним умовам...Зовнішнє внутрішні сили

Зовнішні і внутрішні сили, прикладені до залишеної частини бруса, утворюють п л о с к у ю сістемуСпараллельних з і л, для якої гкак відомо, статика дає два рівняння рівноваги...Позабюджетна діяльність

Позабюджетна діяльність і раніше грала певну роль в системі державної вищої школи, проте в умовах переходу вищої школи в систему ринкових відносин значення позабюджетної діяльності незмірнозростає...Віцинальних взаємодія

Для віцинальних взаємодії через один sp3 - гібрідізованний атом вуглецю і один гетероатом (О або N) була запропонована формула залежності від діедрального кута, аналогічна однією з формул Карплуса...Вихровий струминне протягом

Вихрові струменеві течії застосовуються в основному з метою перетворення енергії тиску в холод і тепло. РАнка[1-3], Що полягає в розподілі вихідного газу в віхреном плині на два потоки, повні ентальпії якихістотно відрізняються одна від одної...Гвинтовий насос - тип

Гвинтові насоси типу 1В в звичайному виконанні застосовуються для перекачування масла в системах гідропередач, а в хімічному виконанні - для дозування коагулянту...Візуальне спостереження - процес

Візуальні спостереження процесу за допомогою тонких прозорих пористих середовищ показують, що навіть при інтенсивному зниженні тиску не спостерігається утворення відразу великої кількості бульбашок...Видатний громадський діяч

Видатний громадський діяч Ф. А. Головін, який знав Миколу II і підлітком, і дорослою людиною, досить точно характеризував імператора:Раді збереження влади в своїх руках в можливо повному обсязі він незупиняється ні перед чим...Видимий діаметр

Видимий діаметр всього зображення дорівнює 54 мм.

На фотознімку видимий діаметр молекули деякого речовини дорівнює 0 5 мм. Чому дорівнює дійсний діаметр молекули даної речовини, якщо фотознімок отриманий за допомогою електронногомікроскопа з збільшенням в 200000 разів...Виброакустическая діагностика

Виброакустическая діагностика широко використовується для оцінки стану роторного обладнання - турбоагрегатів, відцентрових насосів і компресорів, зубчастих передач, двигунів внутрішнього згоряння, трубопроводіві запірної арматури, будівельних конструкцій...Вібраційне сито

Вібраційне сито (рис. VI.62) включає станину 4 на якій встановлена ??на пружинах 3 віброрама /з вібратором 2 і електродвигуном. На віброраме змонтовано дві ситові касети...Вібраційна діагностика

Вібраційна діагностика заснована на вимірюванні та аналізі параметрів вібрації диагностируемого обладнання і займає особливе місце серед інших видів діагностики...Вібраційна вибивних гратах

Вібраційні вибивні решітки за родом приводу діляться на пневматичні та механічні. Механічні решітки по своїй ефективності дії значно (в 2 - 3 рази) перевершують пневматичні, а відносно витратиенергії економічніше пневматичних у багато разів...Зважування - пікнометр

Зважування пікнометра з водою повторюють і з отриманих результатів беруть середнє арифметичне. Разность у вазі наповненого водою і порожнього пікнометра вказує вагу води (при 20), що міститься в пікнометра...Зважування - матеріал

Зважування матеріалу не здійсненно через труднощі уловлювання стружки, відокремлення її від охолоджуючої рідини і висушування. Всі ці дії автомат повинен виконувати зі швидкістю, достатньою для своєчасногоприпинення знімання матеріалу...Зважування - вагова форма

Зважування ваговій форми проводиться після того, як вона буде повністю прожарити. Процес прожарювання контролюється по припиненню убутку маси на тих же вагах, на яких виробляється і зважування вагової форми...Суспензія - недогарок

Суспензія недогарка в повітрі пневмотранспорт подає у відвал або споживачеві. Гідравлічний спосіб не отримав широкого застосування через утворення великих обсягів освітлених кислих вод, на нейтралізацію яких потрібнідодаткові витрати...Взаємоповага

Взаємоповага, що представляє найважливіший принцип не тільки в ПР, Але і у всіх міжособистісних відносинах. Висловлюючи повагу людині, керівник створює передумови для позитивної зворотного зв'язку, що сприяє вирішенню проблем ізгладжуванню конфліктів...Взаємозв'язок - людина

Взаємозв'язок людини і машини. Але це жива ланка істотно відрізняється від машинних ланок здатністю інтеграції та асоціації. Як би складні не були машини, вони були і залишаються лише знаряддями праці...