А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Взаємодія - білок

Взаємодії білків з гелями також можуть відігравати певну роль, так що до теперішнього часу в гельзаполненних капілярах описано тільки успішне поділ білків, денатурованих ДДСН...Взаємодія - атомарний водень

Взаємодія атомарного водню з свіжоприготований зразком окису цинку, вперше поміщеним в реакційний об'єм, призводить до різкого (більш ніж в 1000 разів) збільшення провідності зразка...Взаємодія - ароматичні вуглеводень

Взаємодія ароматичних вуглеводнів з галогенами супроводжується підвищенням інтенсивності деяких ароматичних смуг поглинання в інфрачервоній області спектра...Взаємодія - анілін

Взаємодія аніліну з хлоруксусной кислотою проводять у водному середовищі, застосовуючи нейтралізуючі агенти, так що фактично алкілуючі кошти служить хлорацетат-аніон...Взаємодія - амальгама - натрій

Взаємодія амальгами натрію з міцним розчином небудь солі амонію супроводжується заміщенням натрію на радикал МН. Останній в амальгамі значно стійкіше, ніж у вільному стані, і розкладаєтьсяна МНз і водень порівняно повільно...Взаємодія - алюміній

Взаємодія алюмінію з лугом, У пробірку з алюмінієвої стружкою додають 1 - 2 мл дистильованої води. Нагрівають пробірку на водяній бані...Взаємодія - азотна кислота

Взаємодія азотної кислоти з аліфатичними сполуками хлору розглядається в двох місцях - в чолі XII, присвяченій окисленню, і в главі XIII, присвяченій реакцій нуклеофільного заміщення, Оскільки механізмдії азотної кислоти не цілком ясний, а формальним результатом реакції є або окислювання, або гідроліз хлорвмісних угруповання...Взаємодія - агент

Взаємодія агентів - ось перше, що виступає перед нами, коли ми говоримо про створення MAC. Взаємодія означає встановлення двосторонніх і багатосторонніх динамічних відносин між агентами...Взаємодія - а-нафтол

Отримують взаємодією а-нафтолу сметнлізоцнанатом, атакжефосгс-пнрованіем а-нафтолу з подальшим амшшрованіем.

Отримують взаємодією а-нафтолу з метілізоціаната, а також фосгенірованіем а-нафтолу з подальшим амінірованіе...Взаим

Взаим ве розташування щитів у приміщенні для них може бути надзвичайно різноманітним.

Можливе взаим - виттяРаспол дружина вище точки, відповід-ное розташування потен - відповідною дисоціації (див...Речовина - подібний рід

Речовини подібного роду - поліефіри - вже розглянуті в гл.

В даний час взаємні відносини більшості речовин подібного роду можна вважати більш-менш задовільно з'ясованими...Речовина - переносенок

Речовина переносять в 2-літрову ділильну лійку і відокремлюють маслянистий шар червоного кольору від водної фази. Водний шар екстрагують один раз 60 мл бензолу...Речовина - основний характер

Речовини основного характеру на посуді видаляють за допомогою технічної соляної кислоти.

Речовини основного характеру можуть бути відокремлені від нафти обробкою слабкої сірчаною кислотою...Речовина - невідоме будова

Речовини невідомого будови, присутні в дріжджах, які не відокремлюються від вітаміну Da при його екстракції і з двухлористого олова дають забарвлені сполуки...Речовина - клас

Речовини класу 6.2 перевозяться на особливих умовах.

Речовини класу 8 підрозділяються групи н підгрупи (див. табл. 11 стор

Речовини класу 5 в більшості своїй не володіють вогненебезпечними властивостями (виняток становлятьорганічні перекиси, які об'єднані в підклас 5...Речовина - всесвіт

Речовина Всесвіту складається з молекул і атомів, які, в свою чергу, утворені з протонів, нейтронів і електронів.

Одночасність початку розльоту речовини Всесвіту, спостережуваного як розбігання галактик, означає, щоцей розліт виник в результаті деякого вибухового процесу...Речовин-свідок

Метод речовин-свідків полягає в тому, що непосре /ственно після аналізу досліджуваного зразка в ідентичних услс виях проводять хроматографування речовин, присутність коті яких в досліджуваній пробі ймовірно...Віще

Віще пі в кількості 10 i вводиться в канал свинцевою бомби.

Обумовлений віще т-во А і реагент Б поглинають випромінювання; продукт реакції АБ його непоглинаючих...Вешества

Вешества, початкова температура окислення яких низька.

Аліфатичні вешества, що не відносяться до карбоновим кислотам, також можуть проявляти різні види біологічної активності...Ветцель

Ветцель[3517], А такожРейт і Ван Дік[4010]визначали вміст іонівРЬ2 в сильно розбавлених ліках, Страффорда, Уйетт і Кершоу[451]також визначали вміст свинцю в ліках, а крім того, і в органічних сполуках...