А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Взаємодія - основне

Взаємодія основного і вторинного потоків відбувається на ділянці поверхні струму під вла-гоотводящім каналом. Довжина цієї ділянки в турбінних ступенях зазвичай значно менше периферійного радіусу...Взаємодія - органічна сполука

Взаємодія органічних сполук з активним хлором описується реакціями приєднання, заміщення і окиснення. Ці реакції детально вивчені в роботах Є...Взаємодія - окис - вуглець

Взаємодія окису вуглецю з хлором на активному вугіллі в якості каталізатора дозволяє здійснити промислове отримання фосгену.

Взаємодія окису вуглецю з киснем являє собою найважливішудля процесів горіння реакцію...Взаємодія - молекула - вода

Взаємодія молекул води з полімерною матрицею, наприклад зв'язування за місцем розриву водневих зв'язків, призводить до зміни іонної атмосфери дифундуючого електроліту...Взаємодія - метилен

Взаємодія метилену з метаном йде не так просто, як можна було б очікувати; утруднення в цьому випадку подібні розібраним для реакції метилену з воднем...Взаємодія - малеїновий ангідрид

Взаємодія малеїнового ангідриду з n - метоксістіролом і 3 4-ме-тілендіоксістіролом призводить до утворення гетерополімери. Хедсон іРобінсон[170]знайшли, що ізосафрол не утворює адуктів також з акролеїн,n - бензохинона і а-нафтохінону...Взаємодія - магнітний момент

Взаємодія магнітного моменту д з зовнішнім полем В призводить до додаткової енергії Е - //В, залежною від взаємної орієнтації цих векторів...Взаємодія - магнітне поле - постійний магніт

Взаємодія магнітного поля постійного магніту і вихрових струмів створює, відповідно до правила Ленца, необхідне гальмування (заспокоєння), сегменту, а отже, і всієї рухомої частини приладузі стрілкою...Взаємодія - люди

Взаємодію людей один з одним. Деякі оглядачі кажуть, що зараз спостерігається рух від принципу суспільство - це я до переконання, що суспільство - це ми...Взаємодія - кобальт

Взаємодія кобальту з цим реагентом відбувається досить повільно, так як в умовах фотометричного визначення реагент одночасно грає роль окислювача...Взаємодія - кислота

Взаємодія кислоти зі спиртом, що приводить до утворення складного ефіру, називається реакцією етерифікації.

Взаємодія кислот, альдегідів та кето-нів з еквімолекулярним кількістю азотистоводородной кислоти вкислому середовищі носить назву реакції, або перегрупування, Шмідта...Взаємодія - котушка

Взаємодія котушок із струмами приводить до повороту рухомої котушки на деякий кут.

Явище взаємодії котушки зі струмом і магніту використовують в пристрої приладу, званого гальванометром...Взаємодія - карбаніон

Взаємодія карбаніонов з діоксидом вуглецю безпосередньо призводить до утворення карбокси-лат-іона, і ця реакція була використана для вивчення розподілу заряду в делокалізованних іонах і стереохіміїкарбаніонов...Взаємодія - іон - залізо

Взаємодія іонів заліза з молочною кислотою починається в сільнокіслой середовищі (1 моль /л по HNO3), коли дисоціація молочної кислоти по гідроксильної і по карбоксильної груп пригнічена...Взаємодія - заступник

Взаємодія несиметричного заступників з ароматичним ядром є чутливою функцією молекулярної геометрії.

У такий конформацій взаємодія заступників у положеннях 3 і 6 практичновідсутня; ця конформація має дві осі симетрії другого порядку...Взаємодія - долото

Взаємодія долота з забоєм проявляється у вигляді коливань бурильної колони і промивної рідини в діапазонах частот, які пов'язані з обертанням корпусу долота, обертанням шарошок і ударами зубців про породу...Взаємодія - дисперсна частинка

Взаємодія дисперсних частинок між собою і з дисперсійним середовищем здійснюється за їх поверхні, і вплив цієї взаємодії на поведінку системи в цілому у великій мірі залежить від загального розміруповерхні частинок, що припадає на одиницю об'єму чи ваги системи...Взаємодія - дефект

Взаємодії дефектів у сполуках значно складніше, ніж в елементах, так як проміжний характер внутрішньоатомних зв'язків нашаровує на них два механізми полупроводімості...Взаємодія - дальній порядок

Взаємодії далекого порядку призводять до негауссовой функції розподілу W (ft); ми їх тут не розглядаємо, тому що вони (як і міжмолекулярної взаємодії) мало позначаються на законі деформаціївисокоеластіческой полімерів у блочному стані...Взаємодія - гормон

Взаємодія гормону з хроматином веде до змін ядерних структур[Бердышей и др., 1975 ], В результаті чого зчитуються певні ділянки ДНК, до цього недоступні дляРНК-полімераз'т...