А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зовнішній діаметр - сердечник

Зовнішній діаметр сердечника D 5 мм, внутрішній d - 3 0 мм, висота сердечника 2 мм.

Частотні характеристики внесеного затухання. конденсаторів типу К10 - 44 (а /- 0022 мкФ...Зовнішній діаметр - робоча частина - діаграма

Зовнішній діаметр робочої частини діаграми відповідно дорівнює 190 і 270 мм.

Прилад забезпечений дискової діаграмою; зовнішній діаметр робочої частини діаграми 270 мм; внутрішній 575 мм...Зовнішній діаметр - кільце

Зовнішній діаметр кільця за замовчуванням не може дорівнювати нулю.

При твердінні досліджених розширюються матеріалів відбувається збільшення зовнішнього діаметра кільця з тверднучого в'яжучого і зменшення його внутрішньогодіаметра...Зовнішній діаметр - колесо

Зовнішній діаметр колеса D2 являє собою характерний лінійний раз ер.

Зовнішній діаметр колеса оброблений до меншого діаметра, ніж позначено в технічних установках...Зовнішній діаметр

Зовнішній діаметр таких пассіков зазвичай вибирається в межах 1 5 - 3 0 мм. Велике поширення пружинні пассікі отримали для передачі обертання вузлів підмотки, так як вони дозволяють істотно спростити конструкцію вузла підмотки зарахунок виключення фрикційної муфти...Зовнішньоекономічна діяльність - підприємство

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства може розглядатися в якості додаткової стратегічної альтернативи зростання. Вона суттєво відрізняється від інтенсифікації зусиль на національномуринку, перш за все з точки зору ступеня ризику...Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність нашої країни пов'язана із захистом її економічних інтересів, які охоплюють експортно - імпортні операції, туризм та автотуризм, майнові інтереси вітчизнянихпідприємців за кордоном і відповідні інтереси іноземних підприємців вРоссии...Зовнішньоторговельна діяльність

Зовнішньоторговельна діяльність являє собою особливий різновид підприємницької діяльності в області міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальноїдіяльності...Зовнішньополітична діяльність - радянська держава

Зовнішньополітична діяльність Радянської держави на всьому його історичному шляху є непорушним спочиває на принципах миру і мирного співіснування...Зовнішнє рішення

Зовнішнє рішення єдино, якщо його асимптотика в нулі (при r /L - 0) збігається з сингулярним рішенням, що задовольняє додатковим фізичним умовам...Зовнішнє внутрішні сили

Зовнішні і внутрішні сили, прикладені до залишеної частини бруса, утворюють п л о с к у ю сістемуСпараллельних з і л, для якої гкак відомо, статика дає два рівняння рівноваги...Позабюджетна діяльність

Позабюджетна діяльність і раніше грала певну роль в системі державної вищої школи, проте в умовах переходу вищої школи в систему ринкових відносин значення позабюджетної діяльності незмірнозростає...Віцинальних взаємодія

Для віцинальних взаємодії через один sp3 - гібрідізованний атом вуглецю і один гетероатом (О або N) була запропонована формула залежності від діедрального кута, аналогічна однією з формул Карплуса...Вихровий струминне протягом

Вихрові струменеві течії застосовуються в основному з метою перетворення енергії тиску в холод і тепло. РАнка[1-3], Що полягає в розподілі вихідного газу в віхреном плині на два потоки, повні ентальпії якихістотно відрізняються одна від одної...Гвинтовий насос - тип

Гвинтові насоси типу 1В в звичайному виконанні застосовуються для перекачування масла в системах гідропередач, а в хімічному виконанні - для дозування коагулянту...Візуальне спостереження - процес

Візуальні спостереження процесу за допомогою тонких прозорих пористих середовищ показують, що навіть при інтенсивному зниженні тиску не спостерігається утворення відразу великої кількості бульбашок...Видатний громадський діяч

Видатний громадський діяч Ф. А. Головін, який знав Миколу II і підлітком, і дорослою людиною, досить точно характеризував імператора:Раді збереження влади в своїх руках в можливо повному обсязі він незупиняється ні перед чим...Видимий діаметр

Видимий діаметр всього зображення дорівнює 54 мм.

На фотознімку видимий діаметр молекули деякого речовини дорівнює 0 5 мм. Чому дорівнює дійсний діаметр молекули даної речовини, якщо фотознімок отриманий за допомогою електронногомікроскопа з збільшенням в 200000 разів...Виброакустическая діагностика

Виброакустическая діагностика широко використовується для оцінки стану роторного обладнання - турбоагрегатів, відцентрових насосів і компресорів, зубчастих передач, двигунів внутрішнього згоряння, трубопроводіві запірної арматури, будівельних конструкцій...Вібраційне сито

Вібраційне сито (рис. VI.62) включає станину 4 на якій встановлена ??на пружинах 3 віброрама /з вібратором 2 і електродвигуном. На віброраме змонтовано дві ситові касети...