А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Відтворююча система

Відтворюючі системи за своєю структурою і властивостями близькі до систем копіювального управління і відрізняються від них за своєю вхідний керуючої частини з огляду на те, що управління здійснюється не від копіра, а від кодупрограми...Відтворювана швидкість

Відтворювані швидкості були, нарешті, отримані при проведенні вимірювань при 0 - при температурі, коли швидкість утворення інгібітора мізерно мала...Займистих речовин

Займисті речовини - гази, які при нормальному тиску і в суміші з повітрям стають займистими і температура яких при нормальному тиску становить 20 С або нижче...Волокнисті білок

Волокнисті білки часто виявляють більшу еластичність. Це залежить головним чином від того, що пептидні ланцюга їх вигнуті або знаходяться в складчатом стані, внаслідок чого такі білки, як, наприклад, кератин, здатнірозтягуватися...Волокнисто-дисперсна система

Волокнисто-дисперсна система застосовується в теригенних, поліміктових за складом пластах як перового, так і поровое-тріщинуватості типу, що характеризуються пошарової і зональної неоднорідністю...Хвильовий струм

Хвильовий струм буде дорівнює 90 а. Експерименти показують, що гвинтова по обмотці швидкість хвилі приблизно дорівнює 150 м /мксек. Довжина високовольтної обмотки досягає кілометрів...Хвильова діаграма

Хвильові діаграми i (t) u (t) і одного з струмів за вказівкою викладача.

Хвильові діаграми будуються з точним дотриманням масштабу, з розрахунком амплітуд і початкових фаз...Хвиляста риса

Хвиляста риса відокремлює прості речовини від складних; вона символізує, що перетин цієї межі, тобто будь-яка реакція простих речовин зі складними, буде обов'язково зачіпати валентні оболонки атомів у простих речовинах,отже, будь-яка реакція з участю простих речовин буде окислювально-відновної...Зростаюча гілку

Зростаюча гілка вольт-амперної характеристики дугового розряду допускає можливість харчування розряду від джерела напруги.

Зростаюча гілка кривої інтегральної швидкості утворення частинок на рис...Возогнанное речовина

Аналіз возогнанного речовини, вироблений спалюванням з Сіо, а потім в струмені О, привів до наступних результатів: 02192 гр.

Термічна дисоціація хлористого амонію...Можливий набір - значення

Можливі набори значень т 1 утворюються при перестановках Л елементів першого рядка матриці т, і безліч всіх таких перестановок об'єднує ЛЗ.

Карта Карно функцій[IMAGE ]Карти Карно функції двох змінних[/IMAGE]...Можливі терми

Можливі терми для р - і d - електронів разом з основними станами наведено в табл. 1.7; видно, що даному числу еквівалентних електронів, так само як і рівному йому кількості вакансій (електронів, яких бракує для заповненняподоболочки) відповідають однакові терми...Можлива частота

Можливі частоти (і форми) коливань, таким чином, пов'язані з симетрією системи, і ця обставина лежить в основі ідентифікації коливальних спектрів інфрачервоного поглинання та комбінаційного розсіювання...Можлива несправність

Можливі несправності, причини їх виникнення, можливості усунення.

Можливі несправності та методи їх усунення наведені в таблиці.

Можливі несправності в роботі приладу, їх причини та способиусунення...Можлива діаграма

Можливі діаграми а-е, реалізовані при циклічному навантаженні, показані на рис. 11.38 де номери ліній відповідають: 1 - початковій пружності, 2 і 3 - динамічної плинності з перевищенням статичного межі текучості, 4-пружноюрозвантаженню в діапазоні ст О7 5 - пружному повторному нагр ужению...Можлива альтернатива

Можливі альтернативи: 001 1; ПРО, 1 (зверху вниз) є повтореннями і виключаються ЛПК-1.

Можлива альтернатива полягає в тому, щоб відмовитися від простої теорії кристалічного поля і врахувати ефекти освітизв'язку з лігандами...Повітряний молот

Повітряний молот розташований в задній частині рами. Іншу частину рами займає компресор з двигуном, паливний бак і ресивер.

Для виробництва поковок рекомендується застосовувати повітряні молоти з вбудованим компресором...Повітряний бачок

Повітряний бачок - горизонтальний циліндричний посудину - служить для збору і рівномірної подачі стисненого повітря до форсунки.

Повітря, що викидається вакуум-насосом, надходить у повітряний бачок 51 який служить ємністю для стисненогоповітря, що направляється в форсунку 57 для розпилення пального...Повітряно-суху речовину

Повітряно-суху речовину розтирають, поміщають у сушильну шафу, потім нагрівають зі швидкістю 50 град.

Бюкси.[IMAGE ]Ексикатори. Повітряно-сухі речовини зважують, не вдаючись до особливих обережностям[/IMAGE]...Повітряна навантаження

Повітряна навантаження імітується за допомогою парусинових лямок і системи важеля, що дозволяє відповідним вибором плечей здійснити необхідний розподіл навантаження по поверхні літака...