А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Розкриті недоліки

Розкриті недоліки фіксують у вигляді акта із зазначенням конкретних заходів і строків усунення недоліків. Терміни виконання приписів необхідно пов'язувати з можливостями підприємства...Всесоюзний симпозіум

Всесоюзний симпозіум з теорії групн:[Сб.

Материалы к I Всесоюзному симпозиуму по хеморецепции насекомых, Вильнюс, 8 - 10.IX.197 1 г.) Вильнюс, Институт зоологии и паразитологии АН Лит...Загальна організаційна наука

Загальна організаційна наука мислилася вченим як міжгалузева, застосовна в рівній мірі до всіх сфер життя.

Погдппов починає видавати свою роботу Загальна організаційна наука (Тектология),являла собою подальший розвиток ампіріомоністіческо /]точки зору...Всенародне збройне повстання

Всенародне збройне повстання - ось та фатальна розв'язка, до якої з історичною неминучістю веде вся сукупність подій політичного і суспільного життя нашої країни за останній час...Тимчасові ряди

Тимчасові ряди поділяються на два найважливіших класу - стаціонарні та нестаціонарні. Ротрута називається стаціонарів Нарим, якщо перебуває в статистичному рівновазі, тобто імовірнісні характеристики ряду в часі не змінюються...Тимчасове призначення

Тимчасове призначення проводиться за допомогою керуючих операторів і дійсно до тих пір, поки не буде зроблено нове призначення або поки не кінчиться виконання поточного завдання...Часова симетрія

Часова симетрія - це висхідні та низхідні переміщення, що відбуваються в рівні періоди часу - хоча ціни початку і закінчення руху можуть розрізнятися.

Стан з порушеною тимчасової симетрією виникає ззакону з порушеною тимчасової симетрією, поширює її на стан, що належить тій же категорії, що й початкове...Тимчасова надбавка

Тимчасові надбавки до постійних роздрібними цінами диференціюються залежно від новизни виробів, їх якості, відповідності моді. Встановлено порядок, відповідно до якого 20% від ціни на нові товари легкої промисловостінадходять до фонду уцінки...Тимчасова діаграма - функціонування

Тимчасова діаграма функціонування системи регламентує наступний порядок роботи. Кожні десять хвилин проводиться опитування параметрів першого тимчасового циклу...Тимчасова діаграма - струм

Тимчасові діаграми струму та напруг двухполупериодного мостового випрямляча з ємнісним фільтром (рис. 9.8 в) наведено на рис. 9.8 р. Аналіз часових діаграм показує, що із зміною ємності конденсатора Сф абоопору резистора навантаження RH буде змінюватися значення коефіцієнта пульсацій випрямленої напруги...Тимчасова діаграма - сигнал

Тимчасові діаграми сигналів на екрані 8-канального логічного аналізатора зображуються у вигляді прямокутних імпульсів. Крім того, круглі вікна в нижній частині аналізатора показують поточний стан входіваналізатора...Тимчасова діаграма - робота

Часові діаграми роботи цього лічильника збігаються з наведеними на фіг.

Синхронний RS-тригер з динамічним управлінням. Тимчасова діаграма роботи двоступеневого синхронного /- тригера зі статичнимуправлінням і його умовне графічне позначення наведено на рис...Тимчасова діаграма - процес

Тимчасові діаграми процесів у випрямлячі з ємнісним фільтром показані на рис. 10.11. На малюнку S - кут, при якому припиняється струм в діодах випрямляча; 20 - кут проводить стану діагональної пари діодіввипрямляча...Тимчасова діаграма - напруга

Тимчасові діаграми напруг і струмів для схеми Миткевича, представленої на рис. IV.

Тимчасові діаграми напруги і струму розглянутого випрямляча в режимі переривчастих струмів показані на рис...Шкідлива діяльність

Шкідлива діяльність обмежується весняним періодом.

Перше повідомлення про біології та шкідливої ??діяльності вусаня в соснових лісах Середнього Поволжя було зроблено в 1925 р...Обертаючий момент - машина

Обертаючий момент машини залежить від мінливих при навантаженні Ф, /2 та cos фг, але його можна представити у вигляді функції однієї змінної.

Обертаючий момент машини У виходить перестановкою індексів Л і В у виразі a ав - ХД...Обертаючий момент - асинхронний електродвигун

Обертаючий момент асинхронного електродвигуна пропорційний квадрату напруги в мережі; якщо при зниженні напруги в мережі на 10% воно складе 0 9 від номінального значення (0 9 UH то обертаючий моментскладе (0 9) 2081 від номінального...Обертова частина - машина

Обертова частина машини називається ротором. Рвіді може бути як якорем, так і індуктором.

Обертові частини машин та іншого обладнання, встановленого в ЕМП, розташовані на доступній висоті, повинні бутиогороджені від випадкових дотиків у відповідності з діючими правилами техніки безпеки...Обертальний момент

Обертальний момент, створюваний цією силою відмінний від нуля.

Обертальний момент на валах приводу насосної установки розраховують виходячи з навантажень на стрічку підйомного механізму...Обертальний бар'єр

Обертальний бар'єр в структурах типу U, G або R передбачається різним в неіонних квазіперіцікліческіх і іонних ефективно періцікліческіх реакціях.

У відсутність вкладів інших інтегралів обертальний бар'єр можнавіднести просто за рахунок Н - Н - взаємодій...