А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Відновлення - уран

Відновлення урану (VI) електролізом є тривалішим, ніж відновлення його вишерассмотреннимі відновниками. Крім того, в аналізований розчин не вводиться ніяких інших іонів...Відновлення - сульфокислота

Відновлення сульфокислот (селенових кислот) до сульфінових (селі-Нінов кислот), меркаптанів (селснофснолов) і вуглеводнів (стр.

Відновлення сульфокислот яітрн-мшопоаого pn ii і слабо кислому, нейтральному або слабко лужному розчині призводить до сполук, названим днгідросоедпненпямн Ці соедн ...Відновлення - складний ефір

Відновлення складних ефірів до пер особистих спиртів отримало, імовірно, найбільше поширення з числа всіх реакцій літій-алюміній гідриду. Спирти, як - правило, виходять з: хорошими виходами, причому відомовсього декілька випадків аномального перебігу реакції...Відновлення - сірчистий ангідрид

Відновлення сірчистого ангідриду проводиться деревним вугіллям або коксом. Відновлення до елементарної сірки супроводжується побічними реакціями, що викликає підвищений проти теоретичного витратавуглецевого матеріалу...Відновлення - режим

Відновлення режиму вимагає часу, і втрати видобутку неминучі.

Відновлення режиму найбільшого сприяння для Китаю має суперечливі властивості.

Длж відновлення режиму необхідно роз'їденийштуцер замінити новим...Відновлення - рівновага

Відновлення рівноваги може бути досягнуто шляхом перечеплення деяких тяг з бугеля на бугель, для чого потрібно заздалегідь мати розроблені комбінації подібної перечеплення...Відновлення - міцність

Відновлення міцності коротких дугових проміжків. Короткими називають проміжки, в яких електрична міцність після переходу струму через нуль визначається головним чином явищами у електродів...Відновлення - природний комплекс

Відновлення зруйнованих природних комплексів в північних районах в більшості випадків відбувається повільно. Так, на півночі Західного Сибіру на 30% площі освоюваного району порушені ландшафтивідновлюються протягом 5 - 10 років, на 40% - протягом 50 - 100 років, а на 30% площі, у зв'язку з розвитком кріогенних процесів, ландшафти руйнуються необоротно...Відновлення - посадочне місце

Відновлення посадкових місць гідравлічної і парової частин насоса і механізму золотникового руху.

Установка заповнювача для пайки. | Спосіб виміру зазору підшипника...Відновлення - пластичність - метал

Відновлення пластичності металу після кожної з трьох пресових операцій відбувається шляхом відпалу. При цьому для обслуговування всіх пресів застосовується єдина, повністю автоматизована система відпалу,дробоструминних апаратів і ліній покриття мастилом...Відновлення - перекис - водень

Відновлення перекису водню, як вже було зазначено, протікає на ртутному і вугільному електродах зі значним перенапруженням.

Альтернативно відновлення перекису водню може включати атакугідроксильним воднем радикала...Відновлення - олефін

Відновлення олефінів, алкинов і ароматичних ядер. Лужні метали в рідкому аміаку генерують сольватовані електрони, які являють собою нуклеофільниє агенти, здатні атакувати навіть ароматичні ядра...Відновлення - окис - мідь

Відновлення окису міді окисом вуглецю здійснюється також у дві стадії: CuO - Cu2O - Cu.

Відновлення окису міді воднем і окисом вуглецю протікає за схемою СІО - CtijO - Сі...Відновлення - нормальний зазор

Відновлення нормальних зазорів, необхідних для роботи турбіни, роблять за допомогою укладання валів, яка включає центровку роторів щодо статора і встановлення відповідних осьових зазорів...Відновлення - нітрозогрупи

Відновлення нітрозогрупи в аміногрупу представляє інтерес тому, що (див. нижче, стор

Відновлення нітрозогрупи відбувається за рахунок відриву активного водню від а-метиленової групи в макромолекулікаучуку, тому л-хінондіоксімом легко вулканізуються тільки ненасичені еластомери...Відновлення - безперервний сигнал

Відновлення безперервного сигналу по дискретним значенням в протилежність зворотному процесу є неоднозначним і потребує додаткового джерела інформації, в якості якого зазвичай служитьприпущення про певний законі зміни безперервного сигналу між тактовими моментами, описуваному, наприклад, поліномом кінцевої ступеня...Відновлення - натрій

Відновлення л-нітробензолсульфокіслого натрію ведуть в сталевому футеровані редукторі, забезпеченому пропелерної мішалкою. У редукторі спочатку протруюють чавунну стружку соляною кислотою і потім поступово, принагріванні, завантажують пасту нітропродукта...Відновлення - колінчастий вал

Відновлення колінчатих валів по технології КазНІПІАТа ведеться в наступній послідовності. При підготовці колінчастого вала до наплавленні його перевіряють на наявність тріщин за допомогою магнітного дефектоскопа...Відновлення - кетон

Відновлення кетонів може мати місце також і в тваринному організмі[29]А проте ці випадки не набули препаративного значення.

Відновлення кетонів до пінаконов...Відновлення - карбонілсодержащее з'єднання

Відновлення карбонілсодержащіх з'єднань з NiРенея прискорюється у 3 - 4 рази (іноді до 10 разів), якщо додати лугу або до цього активувати NiРенея додаванням Pt або Pd...