А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Восьмикутник

Восьмикутник сам по собі не може служити елементом якої-небудь мозаїки, однак якщо ми додамо до нього маленький квадрат, то отримаємо потрібний елемент. Паралелограмом періодів відповідної мозаїки (мал...Висхідний тон

Висхідний тон виражає незакінченість висловлювання, відсутність категоричності.

Прочитайте висхідним тоном наступні питання і дайте на них спочатку короткі (позитивні або негативні), а потім повні відповіді...Висхідний спадний струм - повітря

Висхідні та низхідні струми повітря можуть викликати вихор з горизонтальною віссю - шквал: вітер як би стрибком підвищується від слабкого до ураганного, досягаючи 30 м /сек і навіть більше...Захоплення

Найбільшого захоплення заслуговують героїчний в'єтнамський народ і народи Камбоджі і Лаосу, які дають відсіч американській агресії, розширюють фронт антиімперіалістичної боротьби...Вихваляння

Вихваляння втраченого породжує дорогоцінні спогади.

Вихваляння творця і тим самим теології Ньютон вважав своїм найбільшим досягненням.

Після ще 15-хвилинного вихваляння засновників, провідний запросив працюючихдистриб'юторів пройти вперед, щоб розповісти про продукт і поділитися досвідом...Східний Саян

Східний Саян - поєднання витягнутих на північний захід високогірних хребтів і великих плоскогір'їв, абсолютні висоти яких зменшуються з півдня на північ і зі сходу на захід...Східна частина

Східна частина (Панхендл) являє пологу антікліналь, складену породами кам'яновугільного й пермського віку, приурочену до гранітного виступу фундаменту. Північна частина (Хьюготон) представлена ??пологої монокліналей,нахиленої під кутом 1 - 2 в меридіональному напрямку...Відновлений молібден

Відновлений молібден титрують розчином перманганату після додавання 20 мл суміші Цимерман-Рейнгарда.

Відновлений молібден оттітрови-вають ванадати амонію в присутності індикатора - фенілантра-Ніловакислоти...Відновлена ??молекула

Відновлені молекули НАД Н і НАДФ Н можуть служити донорами електронів (відновниками) в інших реакціях. Вони беруть участь у великому числі біосинтетичних процесів, зокрема в синтезі жирних кислот іхолестерину...Відновлення - четвертинна сіль

Відновлення четвертинних солей по Емде в розд.

Відновлення четвертинних солей бензотієно[2 3-с ]- І бензофуро[2 3-с ]пі-рідінов боргідріда натрію призвело до серії 1 2-дигідро і 123 4-тетрагідро-похідних...Відновлення - хромпик

Відновлення хромпика проводиться при високій температурі, але без підведення тепла ззовні, так як досить підпалити суміш хромпика з сіркою, щоб відбулося згоряння всієї маси з повним відновленням хромпика і майжеповним вигоранням сірки; при цьому, особливо при великих завантаженнях, розвивається температура до 800 - 900 що цілком достатньо для придбання окисом хрому необхідних технічних властивостей...Відновлення - хлорангидрид

Відновлення хлорангидридов за допомогою LiAlH4 відбувається в більшості випадків швидко і з виділенням тепла. Ангідриди реагують важче і потрібний значний час для завершення реакції...Відновлення - формальдегід

Відновлення формальдегіду та ацетальдегіду в кислому і лужному розчинах при різних густинах струму, температурах, концентраціях і матеріалах катода вивчалося детально, причому встановлено, що ці альдегідипереходять у відповідні спирти з хорошими виходами...Відновлення - уран

Відновлення урану (VI) електролізом є тривалішим, ніж відновлення його вишерассмотреннимі відновниками. Крім того, в аналізований розчин не вводиться ніяких інших іонів...Відновлення - сульфокислота

Відновлення сульфокислот (селенових кислот) до сульфінових (селі-Нінов кислот), меркаптанів (селснофснолов) і вуглеводнів (стр.

Відновлення сульфокислот яітрн-мшопоаого pn ii і слабо кислому, нейтральному або слабко лужному розчині призводить до сполук, названим днгідросоедпненпямн Ці соедн ...Відновлення - складний ефір

Відновлення складних ефірів до пер особистих спиртів отримало, імовірно, найбільше поширення з числа всіх реакцій літій-алюміній гідриду. Спирти, як - правило, виходять з: хорошими виходами, причому відомовсього декілька випадків аномального перебігу реакції...Відновлення - сірчистий ангідрид

Відновлення сірчистого ангідриду проводиться деревним вугіллям або коксом. Відновлення до елементарної сірки супроводжується побічними реакціями, що викликає підвищений проти теоретичного витратавуглецевого матеріалу...Відновлення - режим

Відновлення режиму вимагає часу, і втрати видобутку неминучі.

Відновлення режиму найбільшого сприяння для Китаю має суперечливі властивості.

Длж відновлення режиму необхідно роз'їденийштуцер замінити новим...Відновлення - рівновага

Відновлення рівноваги може бути досягнуто шляхом перечеплення деяких тяг з бугеля на бугель, для чого потрібно заздалегідь мати розроблені комбінації подібної перечеплення...Відновлення - міцність

Відновлення міцності коротких дугових проміжків. Короткими називають проміжки, в яких електрична міцність після переходу струму через нуль визначається головним чином явищами у електродів...