А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інша альтернатива

Інша альтернатива лежить в області маніпуляцій з опціонами.

Інша альтернатива, запропонована Такером і Левисом (Tucker, Lewis, 1973), розглядає коефіцієнт надійності для факторного рішення методом максимальногоправдоподібності...Інша важлива роль

Інша важлива роль, яку відіграє лекція, полягає в можливості концентрованого викладу обширного матеріалу. До теперішнього часу наука і практика накопичили величезну кількість відомостей, засвоєння яких якщо й можливо, тоза умови їх ретельного, економного відбору та узагальнення...Інша діяльність

Інша діяльність, що веде до небезпечного впливу, - застосування захисних покриттів металевих поверхонь. Покриття можуть містити різні розчинники, які випаровуються в робочу атмосферу...Інша діагональ - міст

Інша діагональ моста приєднується до вторинної обмотки трансформатора. Напрямок струму в напівперіод, коли знак на верхньому кінці обмотки трансформатора, показано на малюнку, при цьому струм проводять діоди VD1 і VD3 а іншідіоди знаходяться під зворотною напругою...Інша діаграма

Інші діаграми на рис. 10 і 11 зняті при низьких температурах електроліту, коли, як ми вважаємо, на катоді можливо виділення, крім заліза і вуглецю, також водню...Інша дисперсна система

Інші дисперсні системи мимовільно не відновлюють свого опору деформації або відновлюють його настільки повільно, що цим явищем можна знехтувати...Інша молекула

Інші молекули в природних мелілітах ніколи не буває переважаючими, а зазвичай абсолютно підпорядковані, входячи в дуже малих кількостях в кальцієвий, натровий і залізний геленітом Ga2Fe2 Si07 і в залізний Окерманіт Ca2Fe Si07...Інша подібна система

Інші подібні системи називаються системи револьверної підписки або системи купівлі векселів. Програми випуску еврокоммерческіх паперів іноді називають неподпіснимі вексельними емісіями...Інша руда

Інша руда, яку використовують для виробництва алюмінію в нашій країні, - нефелін.

Інша руда, яку використовують для виробництва алюмінію в нашій країні, - нефелін...Інша технологія

Інша технологія, яка більш складна, але є значно потужнішою, ніж визначення загального базового класу форми, полягає у створенні форм, які реалізують спеціальні інтерфейси...Інша частина - поверхня

Інша частина поверхні центрально-симетрична отриманої.

Демонтаж замінних елементів починають після закріплення інших частин поверхні нагрівання, з тим щоб останні не порушили свого проектного положення...Інша частина - енергія

Інша частина енергії, що витрачається на деформування, визначається величиною пружного модуля. Ця частина енергії запасається в матеріалі і повертається у вигляді енергії пружних коливань...Інші ароматичні альдегід

Інші ароматичні альдегіди також утворюють бензоїну (ацілоіни) під каталітичним впливом ціанідів.

Як і інші ароматичні альдегіди, ж-метоксібен-зальдегід чутливий до окислення киснем повітря,а тому його слід зберігати у склянках, наповнених доверху, так щоб кількість повітря над альдегідом було мінімальним...Інші ринки

Інші ринки можуть запропонувати свою версію визначення маржевих вимог, які і створюють невизначеність відносно величини необхідного капіталу...Інший важливий напрямок

Інший важливий напрямок у розвитку вітчизняного базового математичного забезпечення складають роботи по реалізації застосування обчислювальної машини в масштабі реального часу...Інший напрямок - розвиток

Інший напрямок розвитку такої теорії полягає в розширенні області застосування одержуваних рівнянь переносу.

Інший напрямок розвитку сучасних ІТ пов'язано з технологіями багатовимірного аналізуданих (On-line analytical processing) і підтримки прийняття рішень...Інша небезпечна речовина

Інші небезпечні речовини зазнають в печінці хімічні перетворення, які роблять їх менш токсичними і більш розчинними у воді. У такому вигляді вони легко виводяться з організму...Інший діамін

Інші діаміни заважають визначенню.

Інші діаміни, проміжні як продукти для прямих барвників. Діаміни, застосовувані в синтезі барвників для шерсті...Інший ряд

Інший ряд таких же напівдиск зібраний на загальній осі.

Конденсатор змінної ємності. | Позначення конденсаторів на електричних схемах. Інший ряд таких же напівдиск зібраний ка загальної осі...Інший тип - взаємодія

Інший тип взаємодії відбувається за допомогою гнучкого екранного зображення. У будь-якому друкованому варіанті весь текст та ілюстративний матеріал мають бути поміщені на сторінці, пропонованої увазі студента;викладач не може змінити сторінку в ході читання...