А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Позачергова сесія

Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради СРСР з його ініціативи, а також за пропозицією союзної республіки або не менше третини депутатів однієї з палат...Атака

Атака іодірующім агентом дуже чутлива до просторових утруднень, тому утворення приблизно рівних кількостей цис - і транс-ізомерів при проведенні реакції в бензольної середовищі свідчить про те, що головним в процесі є атака молекули нехелатного Енола, незважаючи на його відносно малу концентрацію...Бездислокаційних кристал

Бездислокаційних кристали вирощують і в умовах нелінійних температурних градієнтів, якщо при цьому використовується бездислокаційних запал...Обертається хвиля

Обертається хвиля проходить через секцію з ферритом. При зміні подмагничивающего поля змінюються намагніченість фериту, а отже, і його магнітна проникність[формула ( 9 - 39) 1 Изменение магнитной проницаемости приводит к изменению фазовой скорости распространения волны в секции с ферритом, а следовательно, к изменению фазы колебаний на выходе фазовращателя...Верхнє тіло

Верхнє тіло діє на нижню з силою iN, перпендикулярній поверхні зіткнення тіл і званої силою тиску...Аналітичний висновок

Аналітичний висновок цієї залежності дуже складний, зате експериментальні спостереження (аналіз складу газу на вході і виході процесу) чвозможни: тому скористаємося останніми...Висока температура - плавлення - силікат

Висока температура плавлення силікатів і інших оксидів, що використовуються в технології неметалевих неорганічних матеріалів найрізноманітнішого призначення, вельми ускладнює дослідження їх будови в розплавленому стані...Вхід - Останнім

Входи ПЛМ останнього (t 1) - го ярусу з'єднуємо з виходами ПЛМ попереднього ярусу, на яких реалізуються БФ m - - (t - 1) i змінних...Арматурні елементи

Арматурні елементи, що застосовуються в конструкціях, складаються з власне арматури, пристроїв для закріплення арматури при натягу і пристосувань для забезпечення проектного розташування окремих стрижнів і дротів, з яких комплектується арматурний елемент...Тимчасові форми

Тимчасові форми не всі однаково споживані. Так, Imparfait і Plus-que-parfait умовного способу майже не зустрічаються в мові друку, використання Passe simple і Passe anterieur також досить обмежений...Вибір - властивість

Выбор свойства определяется целью оценки. Например, если взять в качестве объекта стол, двумя различными его свойствами, Которые можно измерить, будут, скажем, высота и вес, а если решено будет оценивать высоту, единицей измерения может служит фут или метр...Алюмоплатіновий каталізатор

Алюмоплатіновий каталізатор (платина, нанесена на - АЬ03) в кількості02 - 0 3 г розтирають в яшмової ступці і прожарюють протягом 30 хв...Вання

Вання завдання В cemku лазів...Збуджений електрон

Збуджені електрони випромінюють енергію, Відповідну червоній області видимої частини спектра...Вибір - плавкахвставка

Вибір плавких вставок повинен проводитися з одночасною перевіркою перерізівпровідників по гранично допустимому номінальному току плавкою вставки...Апарат - велика висота

Апарати великої висоти стропят ближче до центру тяжіння, що сприяє кращому розподілу навантаження на крани при нерівномірному роботі...Адіабатний теплоперепад

Адіабатний теплоперепад в ступенях 2 - 6 по А, S-діаграмі дорівнює да2 - в а164 кДж /кг...Аварійний сигнал

Аварійні сигнали подаються на головний пульт управління...Вольфрамовий електрод

Вольфрамові електроди виготовляють методами порошкової металургії або суто порошку вольфраму, або з присадками (до 2%) оксидів лантану, ітрію чи торію...Воздухонаправляющего апарат

Воздухонаправляющего апарати сучасних мазутних і газомазутних пальників принципово мало відрізняються від конструкцій застосовувалися для спалювання рідкого і газоподібного палив кілька десятиліть тому...