А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішня хвиля

Для внутрішніх хвиль, якими буквально пронизана майже вся товща вод Світового океану, істотно наявність зміна щільності в полі сили тяжіння...Англійський фізик

Англійський фізик і лікар Томас Юнг (1773 - 1829) предлагаетдля пояснення явища інтерференції хвильову теорію світла...Асинхронний двійковий лічильник

Асинхронний двійковий лічильник може бути реалізований у вигляді ланцюжка тригерів (як показано на рис...Вибір - трансформатор - ток

Вибір трансформаторів струму здійснюється відповідно до зазначених вимог для умов роботи схеми після спрацьовування захисту...Запитальна форма

Запитальна форма утворюється шляхом перестановки: дієслово ставиться перед підметом...Вибір - режим - сушка

Вибір режиму сушіння обумовлюється технологічними вимогами до одержуваному продукту і економічними показниками роботи установки...Абсолютний етиловий ефір

Абсолютний етиловий ефір отримують так. Зневоднюють протягом 1 - 2 тижнів 1 - 2 л товарного етилового ефіру над хлористим кальцієм, узятим в кількості10% від ваги ефіру...Внутрішнє якість

Внутрішні якості кожної системи характеризуються системно-компонентним, системно-структурним, системно-функціональним і системно-інтегративним аспектами...Відновлювальний елемент

Відновлювальний елемент здійснює перетворення дискретної послідовності у (п - 7), яка формується в обчислювальному пристрої в безперервний сигнал, який подається на виконавчий механізм...Апвелінг

Апвелінг - підйом холодних вод з глибини океану, коли вітри переміщують воду від крутого материкового схилу, а натомість їй з глибини піднімається вода, збагачена біогенними елементами...Банківська асоціація

Банківська асоціація, метою якої є стимулювання економії і заощаджень серед населення...Вибір - конкретний елемент

Вибір конкретних елементів для даної електронної схеми визначається в першу чергу необхідним номінальним значенням основного параметра елемента (наприклад, опором або ємністю) і його допустимим відхиленням...Абсорбційна камера

Абсорбційна камера являє собою сталевий горизонтальний скруббер, встановлений на залізобетонному піддоні...Воднево-кисневий елемент

Воднево-кисневий елемент складається з водневого і кисневого електродів, опущених в водний розчин електроліту...Вхідна взаємна провідність

Вхідні і взаємні провідності можуть бути визначені розрахунковим і досвідченим шляхами...Вибір - робоча поза

Вибір робочої пози обумовлюється величиною фізичних зусиль: якщо вони не перевищують 5 кг, то раціональніше працювати сидячи; при фізичних зусиллях від 5 до 10 кг раціональніше працювати, періодично змінюючи позу - то сидячи, то стоячи; при зусиллях від 10 до 20 кг робота стоячи сприяє використанню сили тяжіння самого робітника і дозволяє підключити до роботи велику частину м'язової маси...Валентний кристал

Валентні кристали, прототипом яких є алмаз характеризуються сильно вираженою спрямованістю валентностей...Вхід - вольтметр

Вхід вольтметра (гніздо ПО) замикається і включається тумблер АНОД. Обертанням осі резистора R148 встановлюють стрілку приладу ІП-1 в нульове положення...Ад'юнкт

Ад'юнкт Д /г виходить з визначника Д видаленням k - ro шляху, а оскільки в даному випадку має місце єдиний прямий шлях 1 ьто порядок чисельника передавальної функції W ц завжди буде на одиницю менше порядку знаменника...Всесоюзний з'їзд - колгоспник

Всесоюзний з'їзд колгоспників скликається не рідше ніж один раз на п'ять років. Via міру необхідності на вимогу не менш як однієї третини колгоспів може скликатися позачерговий з'їзд колгоспників...