А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - минає газ

Температура відхідних газів залежить від конструктивних і експлуатаційних факторів...Термодинамічна концепція

Термодинамічна концепція забороняє такі динамічні мікромоделі реальних об'єктів, які порушують основні аксіоми термодинаміки. Отже, на класичну або квантову механіку накладаються певні обмеження. Забороняються, наприклад, системи, що не мають мінімальної енергії або системи з такими дальнодействующими силами взаємодії, для яких нездійсненна аксіома адитивності...Фибробетон

Фибробетон в умовах багаторазових ударних впливів /А.В. Парфьонов, М.Б. Давлетшін, В.Н. Мохов та ін. //Матеріали V Міжнар...Четвертий атом

Четвертого атома кисню сірка не може приєднати, так як не може зробитися восьмівалентной. Але вона може насититися координаційно, не змінюючи своєї валентності, шляхом приєднання четвертого атома кисню у вигляді готового іона, який вона може запозичувати з оксидів металів або з молекули води...Фільтрування - повітря

Фільтрування повітря необхідно в разі дріднопузирчасті системи аерації щоб уникнути акумулювання пилу в аераторі...Ефективність - суспільне виробництво

Ефективність суспільного виробництва планують на основі загальних для всіх ланок народного господарства принципів. Її оцінюють зіставленням результатів виробництва (ефекту) з витратами або застосованими ресурсами. Економічну ефективність плпнов виробництва оцінюють на основі єдиного народногосподарського критерію - максимізації зростання національного доходу (чистої продукції) по відношенню до витрат на виробництво або до застосованим у виробництві ресурсів. Для конкретних підприємств почазатель ефективності, найбільш повно відповідає меті, - це виробництво (крім чистої продукції або прибутку) встановленої планом продукції в заданому обсязі, асортименті і якості з мінімумом витрат...Характеристична провідність

Характеристична провідність g діодного перетворювача частоти є дуже важливим його параметром. Знаючи її, можна вирішити всі основні завдання, які стосуються узгодження перетворювача частоти з попереднім і наступним каскадами приймача...Енергія - частота

Енергія частот поблизу несучої зображення завжди максимальна. Подальше підвищення точності цієї настройки досягається застосуванням дискриминатора, налаштованого-на проміжну частоту зображення...Ядерний електрогенератор

Ядерний електрогенератор (ЯЕГ) безпосереднього перетворення енергії електромагнітного (індукційного) типу, як показують попередні опрацювання[64, 102 и др. ], Навряд чи буде мати високі економічні і потужності характеристики...Енергія - магнони

Енергія магнонов залежить від магн...Електроемаль

Електроемаль сіра СПД № 2205; питома вага 1 0 - 105; час сушіння при 105 С 3 год; пробивна напруга 45 кв /мм; Нагревостойкость, маслостойкий й протівосиростная; розчинники - ксилол, толуол або уайт-спірит в суміші з 60% толуолу...Теплотехнічне дослідження

Проведені теплотехнічні дослідження показали, що як в зимових, так і в літніх умовах внутрішній мікроклімат приміщень з зенітними ліхтарями з органічного скла цілком задовольняє чинним нормам...Температура - насичення - водяна пара

Температура насичення водяної пари, а отже, температура точки роси, є функцією їх тиску. Більшому тиску відповідає більш висока температура насичення і навпаки. Аналогічно газовій суміші тиск водяної пари в димових газах (парціальний тиск) розглядається як частина загального тиску суміші...Централізоване теплопостачання - споживач

Централізоване теплопостачання споживачів теплотою здійснюється шляхом подачі з ТЕЦ гарячої води або пари, температура і тиск яких змінюються в широких межах, що здійснюється шляхом установки на ТЕЦ теплофікаційних турбін різних типів...Формулювання - проблема

Формулювання проблеми включає вузли (part), симптоми (symptom), можливо, деталі (subpart), що входять до складу вузлів. З проблемою може бути пов'язано певне випробування або перевірка (check), які потрібно провести...Електроножі

Електроножі металевим електродом манее економічна, так як вимагає застосування толстопокритие дефіцитних електродів. У частині продуктивності цей спосіб не поступається попередньому. Швидкість різання зростає зі збільшенням діаметра електрода...Електричний лічильник

Електричний лічильник, як прилад точної механіки, щоб уникнути розладу механізму не допускає струсів і ударів ні в процесі транспортування, ні в процесі монтажу і експлуатації.

Електричний лічильник дає можливість визначати навантаження силового трансформатора, введення підприємства або агрегату, споживану енергію яких він враховує. Це буває необхідно для контролю з метою запобігання перевантаження, виявлення можливості підключення додаткового навантаження до введення або силового трансформатора.

Електричні лічильники призначені для дистанційного підрахунку імпульсів, які посилаються від датчиків на робочих місцях. Електричні лічильники часто називають електромеханічними або електроімпульсної.

Електричні лічильники застосовуються для вимірювання електричної енергії в ланцюгах змінного і постійного струму і для вимірювання кількості електрики в ланцюгах постійного струму. 
Електричний лічильник, встановлений в будинку або квартирі, де ти живеш, враховує витрата електроенергії в кіловат-годинах.

Електричні лічильники повинні розміщуватися в легкодоступних сухих приміщеннях з температурою в зимову пору року не нижче 0 або вище 40 С.

Електричний лічильник призначається для обліку витрати енергії W, тому він повинен бути влаштований так, щоб показання його залежали від потужності навантаження і від тривалості її включення.

схема пристрою і включення індукційного лічильника. Електричний лічильник являє собою суммирующий прилад. Основна відмінність його від стрілочного приладу полягає в тому, що кут повороту його рухомої частини, що не обмежуваний пружиною, наростає, і показання лічильника підсумовуються. Кожному обороту рухомої частини лічильника відповідає певна кількість витраченої енергії.

Електричні лічильники є найпоширенішими з усіх приладів, виготовлених нині. У Радянському Союзі випускається понад 4 млн. Лічильників на рік і число їх постійно збільшується.

Електричні лічильники відносяться до вимірювальних приладів, що працюють за принципом електродинамічної (для мереж постійного струму) або індукційної (для мереж змінного струму) системи.

Електричні лічильники повинні розміщуватися в легкодоступних сухих приміщеннях з температурою в зимову пору року не нижче 0 або вище 40 С.
 Електричні лічильники є інтегрують прилади, призначені для вимірювання електричної енергії і кількості що протікає електрики за деякий проміжок часу.

Однофазний електричний лічильник призначається для обліку споживання активної енергії в однофазних ланцюгах змінного струму. Як відомо, енергія за проміжок часу Т - tz -, в разі постійного навантаження в ланцюзі складе W - /РТ, де Р - потужність навантаження.

індивідуальні електричні лічильники розміщують зазвичай в місцях введення електроенергії усередині приміщення. Квартирні лічильники встановлюють на сходовій клітці в поверхових щитках і шафах або безпосередньо в квартирах на квартирних щитках.

Електричні лічильники типу СО (рис. 179) є стаціонарними прилади індукційної системи, призначені для обліку активної електричної енергії в колах однофазного змінного струму з номінальною частотою 50 гц.

електричні лічильники типу ІТ (рис. 182) є стаціонарними прилади індукційної системи, призначені для обліку активної електричної енергії в трьохпровідних ланцюгах трифазного струму з номінальною частотою 50 гц.

Схема безпосереднього[IMAGE ]Схема включення в мережу включення лічильника ТЧ в мережу лічильника ТЧ з трансформатором струму. Електричні лічильники типу ІТП (рис. 191) є стаціонарними прилади індукційної системи, призначені для обліку реактивної електричної енергії в трехпро-водних і чотирьох провідних ланцюгах трифазного струму з номінальною частотою 50 гц.

Електричні лічильники індивідуальних споживачів розміщують зазвичай в місцях введення електроенергії усередині приміщення. Квартирні лічильники встановлюють на сходовій клітці в поверхових щитках і шафах або безпосередньо в квартирах на квартирних щитках.

Габаритні раз-заходів приладу типу Е16. | Схема включення в[IMAGE ]Схема обліку енергії в че-мережу лічильника СО. тирехпроводной мережі за допомогою. Електричні лічильники типу СО призначені для обліку активної електричної енергії в колах однофазного і трифазного змінного струму, застосовуються для цілей розрахунку з постачальниками електроенергії.

Електричний лічильник числа відмірюють обсягів з автоматичною зупинкою може бути виконаний як у вигляді довічного лічильника на електромагнітних реле, так і у вигляді двійково-декадного лічильника із застосуванням напівпровідникових елементів.

Розрахункові електричні лічильники активної і реакції-нормативної енергії встановлюють на межі розділу мережі електропостачальної організації і споживача.

Кожен електричний лічильник повинен мати напис, що вказує приєднання, на якому проводиться облік електроенергії.

Всякий електричний лічильник, навіть добре зібраний і відрегульований, в процесі експлуатації втрачає свою точність. Причини, що порушують правильність роботи лічильника, можна розділити на постійні і випадкові.

ці електричні лічильники, що діють за принципом рахунки в двійковій системі числення, можуть застосовуватися також в комплекті з іншими приладами, наприклад з електронними сигналізаторами рівня типу ЕСУ-3 та іншими пристроями, які при вимірюванні обсягів рідин дають на виході електричні імпульси.

Якщо електричні лічильники встановлені не на межі розподілу електричних мереж, то необхідно визначити втрати електричної енергії в трансформаторах і в мережах на ділянці від місця установки лічильників до кордону розділу. Визначення втрат електроенергії виробляється або аналітичним розрахунком, або шляхом вимірів. Певний відсоток втрат електроенергії фіксується в договорі на відпуск електроенергії.

Ремонт електричних лічильників, навіть в самих дрібних майстерень, проводиться завжди з підрозділом різних операцій між декількома робочими.

Заміна електричних лічильників напругою 127 вольт (за винятком контрольних лічильників, встановлених громадянами) на лічильники напругою 220 вольт проводиться енергопостачальними організаціями в будинках державного житлового фонду за рахунок коштів енергопостачальних організацій, в будинках житлово-будівельних кооперативів за рахунок коштів кооперативів, а в будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, за рахунок коштів цих громадян.

Для однофазних електричних лічильників і малогабаритних приладів масою не більше 400 г, упакованих в коробки з двох - і тришарового гофрованого картону, допускається укладання по пп.

Принципове пристрій трифазного феродинамічні ваттметра. Дія електричних лічильників змінного струму засноване на індукційному принципі, а саме - на взаємодії обертового магнітного поля з перебувають в ньому металевим диском. Магнітний потік нижнього електромагніту /створюється струмового котушкою, що складається з невеликого числа витків дроту великого перетину і включається в ланцюг послідовно, як амперметр. Магнітний потік верхнього електромагніту 2 створюється котушкою напруги, що складається з великої кількості витків тонкого дроту і включається в ланцюг паралельно, як вольтметр. В результаті цього створюється обертове магнітне поле, аналогічно тому, як воно створюється трьома котушками трифазного струму.

В електричному лічильнику виникає велике тертя: в опорах осі диска, в зубчастих колесах і деталях лічильного механізму. Все це викликає підвищену похибка при обліку електричної енергії.

В електричному лічильнику є і інші пристрої, що поліпшують його роботу. Це дуже складний (і дорогий) електровимірювальні прилади. Довгі роки електрики-приладобудівники намагаються поліпшити і спростити конструкцію електричного лічильника.

В електричних лічильниках робочий кінець осі (керн) часто виконується згідно фіг. В цьому випадку робочою поверхнею служить поверхня кульки малого діаметру, завальцован в вісь.

В електричному лічильнику вимір енергії замінюється вимірюванням числа обертів диска лічильника по счетному механізму.

Одночасно спрацьовує електричний лічильник імпульсів, свідчення якого пропорційні пройшов кількістю рідини. Кожен імпульс лічильника відповідає кількості рідини, укладеним в контрольній ділянці трубки між місцем введення повітряних бульбашок і місцем установки скляного вічка з освітлювачем та фотоелементом.

Зручно настроюються електричні лічильники імпульсів, встановлені на лульте управління, забезпечують можливість автоматичної правки після шліфування заданого числа зубів і виключення верстата після закінчення шліфування.

При включенні електричних лічильників в трифазні мережі потрібно дотримуватися певного по-рйдок чергування фаз.

У кожного електричного лічильника повинна бути напис, що вказує приєднання, на якому проводиться облік електроенергії.

Точність роботи електричних лічильників, в тому числі і переносних, при навантаженнях нижче 20% номінальної значно знижується. Тому переносні лічильники забезпечуються декількома послідовними обмотками.

У кожного електричного лічильника повинна бути напис, що вказує приєднання, на якому проводиться облік електроенергії.

У кожного електричного лічильника повинна бути-напис, що вказує приєднання, на якому проіззодітся облік електроенергії.

У всіх електричних лічильників здатність навантаження визначається значенням граничного струму. Це значення зазвичай є кратним номінальному струму і являє собою найбільше значення струму, при якому допускається експлуатація приладу. У багатьох випадках це значення вказується в дужках нижче номінального струму. У широкодіапазонних лічильників здатність навантаження становить 300400 або 600% від номінального струму. Сучасні лічильники можуть працювати при трьох -, чотирьох - і шестиразовій перевантаження по струму і допускають перевантаження в 1 2 рази по напрузі без механічних або термічних ушкоджень.

До задачі 6 - 22. Згідно з паспортом електричного лічильника однофазного струму типу К-10 його якір робить 2500 оборотів на кожен кіловат-годину витраченої електроенергії.

Енергія вимірюється електричними лічильниками. Для лічильників змінного струму використовуються індукційні вимірювальні механізми.

Схематичне зображення пристрою і включення в ціль однофазного лічильника. Енергія вимірюється електричними лічильниками. Для лічильників змінного струму використовуються індукційні вимірювальні хутра - низмами.

Схема включення двох ватметрів для вимірювання активної потужності. | Вимірювання активної потужності методом трьох ватметрів. Вимірюється енергія електричними лічильниками.

Енергія вимірюється електричними лічильниками. Для лічильників змінного струму використовуються індукційні вимірювальні механізми.

На кожному електричному лічильнику повинна бути напис, що вказує приєднання, на ко-тором проводиться облік електроенергії.

Принципова схема автоматичного дозатора з хитними судинами. Однак зручніше застосовувати електричний лічильник, що фіксує кількість електричних імпульсів, що подаються при кожному перекиданні судин і замикань контакту К - Це дозволяє передавати показання на відстань; крім того, такий лічильник може автоматично зупиняти дозуючий пристрій, коли в апарат залито заздалегідь задану кількість рідини. Для цієї мети встановлено соленоїдний клапан 5 керований лічильником.

У технічній літературі електричні лічильники, призначені для обліку енергії в однофазних ланцюгах змінного струму, називають однофазними лічильниками.

Однофазний індукційний лічильник. У технічній літературі електричні лічильники, призначені для обліку енергії в однофазних метою змінного струму, називають однофазними лічильниками....[/IMAGE][/IMAGE]Суспензійне фарбування

Суспензійне фарбування являє, безсумнівно, величезний не лише практичний, але і теоретичний інтерес...Умовне форматування

Умовне форматування не дає потрібних результатів, стор. У вікні. Умовне форматування дозволяє вирішити задачу дуже швидко...Фірми-розробник

Фірми-розробники розуміють, наскільки важливо забезпечити надійну і зручну стиковку між програмами різних фірм. Провідні фірми-розробники банківських систем запропонували розробити єдиний формат для обміну даними між різними банківськими системами. У проекті розробки єдиного формату беруть участь московські фірми АСофт, Диасофт, Інверсія, R-Style, Інтербанксервіс, Про-грамбанк і ін. Однак складність проблеми стикування безлічі працюючих різнорідних банківських систем така, що до впровадження пропонується кілька проектів...