А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Президент - компанія

Президент компанії є одночасно учасником двох команд процесів, займаючи дві посади: керівника інформаційно-аналітичного ядра і голови ради менеджерів...Прізвище - представник

Прізвище представника, який виступав від Главсанупра, в матеріалах з'їзду відсутня.

З'ясуйте прізвище представника фірми Que Delicia, яка є вашим клієнтом...Поява - тангенціальне рух

Поява тангенціального руху у разі максимумів 1-го роду обумовлено різним поверхневим натягом в різних точках катода і зовсім не пов'язане зі специфічною природою краплинного електрода...Президент - франція

Президент Франції поклав вінки до Мавзолею В. І. Леніна і на могилу Невідомого солдата в Москві.

Президентом Франції обрано генерал Шарль де Голль...Приватний ознака

Зазначені приватні ознаки характеризують якість відтворення кольорового зображення в цілому, і їх прийнято називати комплексним показником якості зображення...Прибутковість - портфель

Прибутковості портфеля з нульовою бета незалежні від ринкової прибутковості. Тому ми можемо проінтерпретувати ринкові портфелі і портфелі з нульовою бета як незалежні один від одного цінні папери...Поява - струм

Поява струму в провідниках якоря при навантаженні супроводжується виникненням магнітного поля якоря.

Поява струму на східчасто розташованих контактах використовується не тільки для сигналізації, але і для створення імпульсів,використовуваних при включенні або відключенні насосів і відповідних клапанів управління...Президія - верховний сонет

Президія Верховної Сонети ССОP, Радянський уряд ц Центральний Комітет нашої партії доручили мені вручити вам, трудівникам Курської області, високу нагороду - орден Леніна, яким нагороджена область за виконанняплану по збільшенню виробництва і здачі державі цукрових буряків п інших сільськогосподарських продуктів...Поява - третє - покоління

Поява ЕОМ третього покоління і використання їх в складі АСУ в якості основної технічної бази, з одного боку, потреба в поглибленому, комплексному і оперативному вирішенні всіх завдань управління, з іншого,створили об'єктивну передумову для впорядкування наявних в АСУ численних інформаційних масивів шляхом виключення дублюючих і додавання відсутніх даних у цих масивах та автоматизованого використання даних цих масивів при розв'язанніекономічних завдань управління...Президія - центральний комітет

Президія Центрального Комітету нашої партії наполегливо проводив лінію на наближення партійного керівництва до життя, показав усім місцевим партійним органам чудові приклади діловитості й конкретності привирішенні завдань, непримиренності до недоліків, самозаспокоєності і зазнайства...Придніпровська височина

Придніпровська височина має загальний нахил на південь і. У тому ж напрямку збільшується ступінь яружно-балочного розчленування...Поява - тріщинуватість

Поява тріщинуватості в лабораторних експериментах фіксується по зменшенню швидкості ультразвуку при озвучуванні зразків.

Схема артезіанського басейну синклінальні типу...Презирство

Презирство до діалектики не залишається безкарним, - підсумовує Енгельс. Скільки б зневаги ні виявляти до всякого теоретичного мислення, все ж без останнього неможливо пов'язати між собою хоча б два факти природи чи уразуметьіснуючий між ними зв'язок...Поява - фактор

Поява фактора 2 у лівій частині рівняння (97) пояснюється тим, що в реакції (966) витрачаються дві молекули аце-тальдегіда. Вид кінетичного рівняння (97) свідчить про те, що кінетика окремої стадії реакції не єпростий...Поява - хвіст

Поява хвостів на хроматограмі є, імовірно, результатом утворення двох видів водневих зв'язків.

Для запобігання появи хвостів і утворення плям неправильної форми зазвичай розчин екстрагенту дляобробки паперу попередньо насичують водною фазою, склад якої відповідає складу елюента...Поява - приватна власність

Поява приватної власності вело до розкладання родового ладу.

Виникає в результаті появи приватної власності, розколу суспільства на антагоністичні класи (експлуататорів і експлуатованих) іприходить на зміну первіснообщинному (ро-до-племінного) самоврядуванню...Поява - кульова блискавка

Поява кульової блискавки сприймається очевидцями цілком серйозно, і нерідко в повідомленнях про спостереженнях кульової блискавки відбивається ступінь близькості спостерігача...Поява - яскраво-червоне забарвлення

Поява яскраво-червоного забарвлення, посилюється від додавання 20% розчину NaOH, вказує на присутність стиролу.

Поява яскраво-червоного забарвлення, посилюється від додавання 20% - ного розчинуїдкого натру, вказує на присутність стиролу...Пояс - гори

Тянипаньско-Забайкальський пояс відроджених гір в межахPоссии включає лише одну країну - Гори Південного Сибіру, ??які займають південну частину Сибіру від верхів'їв Обі і Іртиша до верхів'їв Амура і Олекми...Представлене пояснення

Представлене пояснення не виключає й інших. Зокрема, альдоксіми агліконів, завдяки наявності хелатних угруповань, можливо, є селективними переносниками іонів кальцію через мембрани міофібрільнихклітин, і тим самим збільшують біологічну активність, так як відомо[77, 78], Що іони кальцію посилюють скоротливість міофібрил...