А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вулканізація - каучук

Вулканізація каучуку здійснюється за допомогою димарів диизоцианатов, органічних перекисів і сірки з відповідними прискорювачами і активаторами...Американська енергетика

Американські енергетики показали, що досить ефективними можуть виявитися підземні лінії електропоое-дач з газової ізоляцією...Безрамна конструкція

Безрамна конструкція зазвичай застосовується в легкових автомобілях малого і середнього літражу, а також в автобусах...Вторинна кристалізація

Вторинна кристалізація в тому сенсі як вона визначена вище, може бути розглянута з позицій відкидання (або сегрегації) молекул розчинника, некрісталлізующіхся ділянок макромолекул і коротких макромолекул на поверхню зростаючого кристала...Ймовірна зв'язок

Ймовірна зв'язок з сульфгідрильним і вуглеводним обміном видно з того, що цей знижений рівень можна було відновити введенням в організм ліпоіднон кислоти...Барабанний лічильник

Барабанні лічильники застосовують для вимірювання кількості чистих, маловязких рідин в спиртової та хімічної промисловості...Алкіларіловий ефір

Алкіларіловие ефіри дуже легко галогеніруются, сульфируют, нітрит, алкілуючі ацилуючий в про - і /г-положеннях бензольного циклу...Адіподінітріл-сирець

Адіподінітріл-сирець надходить в колону ректифікації /, яка працює спільно з отпарной колоною 2 що служить для видалення Р Р - діціанодіетілового ефіру і інших висококиплячих домішок...Баластне корито

Баластні корита спочатку мають невеликі розміри...Вибір - число

Вибір числа і потужності силових трансформаторів для головних знижувальних (ДПП) і цехових трансформаторних (ЦТП) підстанцій промислових підприємств повинен бути правильним, технічно і економічно обгрунтованим, так як він робить істотний вплив на раціональне побудова схем промислового електропостачання...Більш вузьке застосування

Більш вузьке застосування мають електроліти на основі хлорного кислоти...Американська асоціація - стандарт

Американська асоціація стандартів рекомендує вважати максимально ЦЕ ДОЗВОЛЕНО концентрацією 002%[1445], Причому ця величина твердо встановлена на досвіді...Вхідний гетеродинний контур - діапазон

Вхідні і гетеродинні контури діапазонів ДВ і СВ, а також фільтри ПЧ тракту AM налаштовують подстроечнікамі з фериту марки 600 ПН діаметром 2 8 мм і довжиною 14 мм...Азіатський фінансова криза

Азіатська фінансова криза змусила російський уряд різко підвищити процентні ставки по ГКО /ОФЗ з метою зупинити відтік коштів нерезидентів (частка іноземців на ринку ГКО /ОФЗ в 1997 р становила близько 70%) і в майбутньому сприяти приведенню рівня прибутковості в відповідність з макроекономічними показниками...Вулканізатор - тип

Вулканізатор типу ІВП є вулканізаційний гідравлічний прес з кришкою, прес-формою автоклавного типу, нижньої підпресуванням...Зовнішній проект

Зовнішній проект виражений у зовнішній специфіка ції, що має широку аудиторію користувачів, розробників і тестувальників...Вольфрамсульфідний каталізатор

Вольфрамсульфідний каталізатор повинен прискорювати не тільки реакції гідрування, але також і реакції дегідрування гідроароматичних з'єднань в ароматичні...Вибір - тип - піч

Выбор типа печи, конструктивные решения по Отдельным узлам, материальное оформление, система сжигания топлива, оснащение приборами контроля и автоматического управления и другие вопросы Прорабатываются на стадии проектирования печей с учетом свойств углеводородных сред и рабочих условий эксплуатации...Вибір - логіка

Вибір логіки з оптимальним підставою проводиться, виходячи з тих же міркувань, які були покладені в основу вибору системи числення...Ведучий валок

Ведучий валок закріплений нерухомо, передній валок можна пересувати в горизонтальному напрямку за допомогою електродвигуна...