А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фронтальний опитування

Фронтальний опитування аж ніяк не виключає вирішення учнями задач біля дошки. Варто лише мати на увазі, що іноді темп вирішення задачі учням низький і треба або відразу ж викликати іншого учня, або, якщо викликаний все ж на правильномушляху, але просто вкрай повільно робить всі необхідні перетворення і обчислення, прискорити темп рішення відповідними підказками, роблять або учнями (з місця), або самим викладачем...Фундаментальна передумова

Фундаментальна передумова, що лежить в основі використання моделей ціноутворення опціонів, полягає в тому, що моделі дисконтованих грошових потоків мають тенденцію недооцінювати активи, що забезпечуютьвиплати по досягненні певних умов...Фундаментальне обмеження

Фундаментальні обмеження на роздільну здатність пов'язані з двома факторами[8.87, 8.89]: Бреггівського характером дифракції світла на об'ємною голограмі і кінцевої глибиною фокусування некогерентного зображення воб'ємі кристала...Функціональне обмеження

Функціональні обмеження М3 що накладаються на параметри проектів, являють собою умови зв'язку їх значень.

Функціональні обмеження ще більш зменшують обсяг допустимого підпростори проектування таускладнюють його форму...Фурменої пояс

Фурменої пояс складається з повітряної коробки, дросельних клапанів для регулювання повітря в першому ряду фурм, фурменних колін і сопів...Фосфориста мідь

Фосфориста мідь МФЗ взята для порівняння.

Фосфориста мідь МФ (ОСТ НКТП3135) 12% є розкислювачі бронзи.

Пайка фосфористої міддю проводиться таким чином...Фотографічна реєстрація

Фотографічна реєстрація заснована на тому, що світло, потрапляючи на фотографічну пластинку або плівку, викликає її почорніння...Фотографічний спосіб

Фотографічний спосіб зводиться до фотографування висвічується знаків на фотопапір або фотоплівку. Цей спосіб дозволяє одержувати високі швидкості друку, особливо при фотографуванні результатів з електроннопроменевийтрубки, і характеризується високою якістю зображення...Фотометрична реакція

Фотометрична реакція того чи іншого речовини може бути використана для визначення інших з'єднань.

Фотометричні реакції елементів головної підгрупи V групи Періодичної системи елементів, придатні длядиференціальної спектрофотометрії...Фотосинтезуючі бактерія

Фотосинтезуючі бактерії можуть окисляти молекулярний водень, відновлюючи при цьому СО2 та інші сполуки.

Фотосинтезуючі бактерії не виділяють молекулярний кисень...Фотохімічне освіту

Фотохімічне освіту цих продуктів заборонено, однак має бути можлива термічна реакція. Але для цього необхідно сильне спотворення геометрії вихідного продукту, яке не має місця в розглянутихприкладах...Французька революція

Французька революція 1789 р. вичистила авгієві стайні феодальної Франції.

Французька революція поклала край загравань з ідеями Просвітництва як самої Катерини, так і її оточення...Французький соціолог

Французький соціолог намагається, аналізуючи структурні особливості демократичного суспільства, виявити ті настрої, які стануть основними в будь-якому соціумі цього типу...Фрикційний матеріал

Фрикційні матеріали, що мають великий коефіцієнт тертя, зазвичай немагнітних. Збільшення цього зазору призведе до зростання габаритів, маси, споживаної потужності, тому в більшості однодискових муфт фрикційні елементивиносяться за межі шляхи робочого магнітного потоку...Фронтальний спосіб

Фронтальний спосіб найбільш простий по виконанню. Через хроматографічну колонку з сорбентом безперервним потоком пропускають розчин досліджуваної суміші речовин або газову суміш...Фундаментальне припущення

Фундаментальне припущення про те, що 6 -, отримало назву адіабатичного наближення.

Фундаментальне припущення, що лежить в основі практичного застосування методу необоротної термодинаміки, полягає в тому, щоаналізовані процеси повинні бути досить повільними і не повинні в значній мірі відрізнятися від рівноважних...Фундаментальне нерівність

Фундаментальне нерівність, що приводиться в наступній вправі, буде нами використовуватися досить часто.

Нагадаю тут лише фундаментальні нерівності, властиві всім регулярним функцій комплексноїзмінної, серед яких елементарні багаточлени (Ах B) k виділяються відповідним характеризує їх екстремальним властивістю...Функціональна одиниця

Функціональна одиниця міофібрили (між Z-ліііямі) називається саркомера. Темні смуги прийнято називати А-диска мі (анізотропними), а світлі -[- дисками ( изотропными); центральная часть А-полосы является менее плотной ( Н - зона) и рассекается М - линией...Функціональне забезпечення

Функціональне забезпечення ОДУ припускає групове уявлення інформації різним споживачам.

У цілому сектор функціонального забезпечення не мав права виступати в якості посередника, продавця абопокупця на ринку облігацій...Функціональне резервування

Функціональне резервування у вигляді збільшення числа ступенів рухливості вводиться в універсальних антропоморфних маніпуляторах для розширення їх функціональних можливостей...